Léčíme
Konzultace služeb a zákroků
Křečové žíly - Varixy

V dospělé populaci postihuje toto onemocnění kolem 35% obyvatel. Varixy dolních končetin jako jedna z forem chronické žilní nedostatečnosti patří mezi nejčastěji se vyskytující onemocnění.

Více informací
Ischemická choroba dolních končetin

Chronická ischemická choroba dolních končetin (chronická ICHDK; angl. peripheral arterial disease, PAD) je závažné onemocnění vznikající na podkladu aterosklerózy, eventuálně jiného patologického procesu postihujícího pánevní tepny a/nebo tepny dolních končetin. Ateroskleróza vede k postupnému zužování až uzávěru lumen tepny, což má za následek ischémii svalů a kůže.

Více informací
Postižení krčních tepen aterosklerozou

CMP je náhle se rozvíjející postižení určité části mozkové tkáně vzniklé poruchou jeho prokrvení. Podle mechanizmu vzniku se dělí na ischemické cévní mozkové příhody (dále iCMP) a hemoragické cévní mozkové příhody (dále hCMP).

Více informací
Aneurysmata břišní aorty

Výduť břišní aorty (AAA) je vakovité rozšíření abdominální aorty o alespoň polovinu svého průměru (tj. nad 3 cm). Výduť se velmi často vyskytuje subrenálně – kousek pod odstupem aa. renales, a končí nad aortální bifurkací (může však přecházet až na aa. iliace communes).

Více informací
Konzultace zdarma

Konzultace Vašich potíží je u nás zdarma. Společně nalezneme nejlepší řešení.

Bez čekání

Rezervujte si termín, který chcete. Žádné vysedávání v čekárně nebo ambulanci.

Individuální přístup

Všechny plánované zákroky budeme nejdříve společně konzultovat. Nemusíte mít obavy.