Lymfedem

Vzniká při nedostatečnosti lymfatického systému který omezeně drénuje tkáňovou tekutinu při normální kapilární filtraci. Příčina může být vrozená - tzv. Primární lymfedem, či může být způsobený operací, úrazem, zánětem, či nádorem - tzv. Sekundární lymfedem. V diagnostice je důležitý ultrazvuk a potvrzení diagnózy bývá často s pomocí lymfoscintigrafie. Léčba bývá obtížná. Spočívá v kombinaci bandážování a důsledné kompresivní terapie, stejně jako v úpravě režimu a pohybové aktivity.

Flebedem

Je otok u pacientů s chronickou žilní nedostatečností, poruchou chlopní žil dolních končetin, což v důsledku vede k městnání žilní krve v dolních končetinách (žilní hypertenze) a tvorbě otoku.

Dochází k poruše výživy podkoží a k tvorbě hemosiderinových pigmentací. Subjektivně je spojen s pocity tíhy a napětí, pocitem těžkých nohou. Diagnosticky je zlatou střední cestou ultrazvukové vyšetření. V případě, že je možné řešit žilní nedostatečnost, pak je možné vyřešit i tento typ otoku.

Flebo-lymfedem

Je kombinací lymfatického a žilního otoku. Příčina je v žilní nedostatečnosti, která ve svém důsledku působí selhání lymfatického systému a tvorbu otoku. Diagnostika je ultrazvuková. Léčba je namířena primárně na léčbu žilní nedostatečnosti v kombinaci s podpůrnou kompresivní terapií.

Lipedem

Je otok dolních končetin podmíněný estrogeny a tedy typický u žen. Dochází při něm ke zbytnění tukových buněk a útlaku lymfatického systému.

Akutně vzniklý otok

Náhlý vznik otoku končetiny spojeného s tupou bolestivostí a pocitem pnutí je možným příznakem akutní žilní trombózy hlubokých svalových žil. Rizikové skupiny jsou mladé ženy, kuřačky beroucí kontraceptiva (HAK), dále chronicky a dlouhodobě nemocní, pacienti upoutaní na lůžko a pacienti po ůrazech a orthopedických výkonech, zvýšené riziko mají též onkologičtí pacienti.

Příznaky nelze brát na lehkou váhu, doporučujeme neprodlenou návštěvu lékaře.

Ostatní příčiny otoků

Otok je nespecifický příznak onemocnění a může mít více příčin. Nejčastější příčiny vzniku otoků bývají onemocnění srdce (tuhé, těstovité, oboustranné otoky), onemocnění ledvin (oboustranný měkký otok) a při metabolických poruchách.

Konzultace zdarma

Konzultace Vašich potíží je u nás zdarma. Společně nalezneme nejlepší řešení.

Bez čekání

Rezervujte si termín, který chcete. Žádné vysedávání v čekárně nebo ambulanci.

Individuální přístup

Všechny plánované zákroky budeme nejdříve společně konzultovat. Nemusíte mít obavy.