Výduť břišní aorty (AAA) je vakovité rozšíření abdominální aorty o alespoň polovinu svého průměru (tj. nad 3 cm). Výduť se velmi často vyskytuje subrenálně – kousek pod odstupem aa. renales, a končí nad aortální bifurkací (může však přecházet až na aa. iliace communes).

AAA je nejčastější typ aneurysmatu, incidence v poslední době stoupá, 4x častěji u mužů, přibývá s věkem, prevalence u mužů nad 60 let je 4 %.

Rizikové faktory

  • kouření

  • hypertenze

  • mužské pohlaví

Riziko ruptury do 5 let

  • u aneurysmat nad 6 cm – 33 %,

  • u aneurysmat nad 7 cm – 95 %.

Klinický obraz

Dlouho je asymptomatické, později se projevuje bolestmi v zádech, bocích, epigastriu, někdy se zvracením (můžou být zaměněny s kolikou, pankreatitidou nebo divertikulitidou), bolesti obvykle několik hodin či dnů předcházejí rupturu.

Ruptura

Ruptura se projevuje jako krutá, agonizující bolest, rychle se prohlubující šok, těžká hypotenze, zvětšující se objem břicha, pulzující rezistence. Objevuje se nejčastěji na zadní straně s následným krvácení do retroperitonea, sekundárně může pokračovat do peritonea. Méně často se protrhne přímo do peritonea nebo do v. cava inf. (mohutný A-V zkrat – přetížení P srdce). Vzácně se perforuje do duodena – masivní hemateméza a meléna.

Diagnostika

V asymptomatické fázi obvykle objeveno náhodně jako pulzující rezistence na břiše, velmi dobře se však zobrazuje  ultrazvukem. USG – spolehlivé vyšetření, ještě lepší je CT a MRI.

Až 50 % aneurysmat je diagnostikováno až při symptomech!

Terapie

  • Terapie je pouze chirurgická

Indikace k operaci

  • aneurysma širší než 4 cm (nad 6 cm je indikace již naléhavá)

  • zvětšování rychleji než 0,5 cm/rok

  • u symptomatických – urgentně, během hodin (max. dnů)

Při ruptuře 50 % postižených zemře před dosažením nemocnice, 25 % peroperačně, celková operační mortalita je 50 %, celková mortalita ruptury je 75–90 %.

Odborná konzultace

Využijte možnost odborné konzultace s odborníky na cévní a plastickou chirurgii.

Bez čekání a na čas

Rezervujte si termín, který Vám vyhovuje. Bez zbytečného čekání v ambulanci.

Individuální přístup

Nemějte obavy. Všechny plánované zákroky nejdříve společně zkonzultujeme.