Chronická ischemická choroba dolních končetin (chronická ICHDK; angl. peripheral arterial disease, PAD) je závažné onemocnění vznikající na podkladu aterosklerózy, eventuálně jiného patologického procesu postihujícího pánevní tepny a/nebo tepny dolních končetin. Ateroskleróza vede k postupnému zužování až uzávěru lumen tepny, což má za následek ischémii svalů a kůže.

Epidemiologie

Chronickou ICHDK, která se manifestuje klaudikacemi, trpí v ČR přibližně 3–6 % obyvatel ve věku 60 let. S věkem se incidence dále zvyšuje. Asymptomatických nemocných je mnohem více.

Příčiny

 • Aterosklerotické postižení tepny

 • Jednoznačně nejčastější příčinou chronické ICHDK je ateroskleróza. Je zodpovědná přibližně za 90 % případů chronické ICHDK.

Dalšími příčinami mohou být

 • diabetická angiopatie;

 • arteritida (morbus Bürger);

 • cystická medionekróza;

 • cystická degenerace adventicie;

 • kompresivní syndromy (např. entrapment syndrom);

 • embolia inveterata (centrální nebo z popliteálního aneurysmatu).

Rizikové faktory

 • Kouření, stres, strava bohatá na živočišné tuky, nedostatek pohybu, věk;

 • Genetické faktory;

 • Arteriální hypertenze;

 • Diabetes mellitus;

 • Hyperlipoproteinémie;

 • Hyperurikémie, hyperfibrinogenémie, hyperhomocysteinémie.

Příznaky

Zde existuje vhodná mnemotechnická pomůcka vycházející z angličtiny. Jedná se o tzv. pravidlo 6P:

 1. Pain (bolest, klaudikace).

 2. Pallor (bledost).

 3. Paresthesias (parestézie).

 4. Paralysis (strnutí, ochrnutí, nemožnost pohybu).

 5. Pulslessness (nemožnost nahmatat puls na arteriích dolních končetin).

 6. Polar/cold (chlad).

Diagnostika

 • Anamnéza: zde je nutné zaměřit se na jiné aterosklerotické obtíže, rizikové faktory (životní styl,kouření atd.) a rodinnou anamnézu kardiovaskulárních onemocnění (ateroskleróza, infarkty, CMP atd.)

 • Fyzikální vyšetření: kromě vyšetření příznaků 6P je také nutné zaměřit se na palpaci popliteálních aneurysmat (embolizace do periferie) a břišních aneurysmat (většinou neembolizují, ale při výskytu břišního aneurysmatu je v 1/3 přítomno i aneurysma a. poplitea; při nálezu břišního aneurysmatu je nutné udělat duplexní sono a. poplitea)

 • Pomocná vyšetření.

 • Duplexní ultrasonografie (ABI, ancle brachial index).

 • Intravaskulární ultrasonografie.

 • Treadmill test (test chůze na treadmillu; slouží k objektivizaci klaudikační vzdálenosti).

 • Angiografie (klasická angiografie nebo digitální subtrakční angiografie).

 • CT-angiografie.

 • MR-angiografie.

 • Krevní testy (detekce rizikových faktorů).

Stádia

K určení stádia ICHDK se používá klasifikace dle Fontainea (spíše v Evropě) či klasifikace dle Rutherforda (spíše v USA). Klasifikace používaná v ČR (Fontainova rozšířená o stádium IIc, rozdělení III  stádia na a a b, rozdělení IV stádia na a a b).

Stádia chronické ICHDK

 • stádium I asymptomatické

 • stádium II klaudikační

 • stádium IIa klaudikace nad 200 m

 • stádium IIb klaudikace pod 200 m

 • stádium IIc klaudikace pod 50 m

 • stádium III klidových ischemických bolestí

 • stádium IIIa klidové bolesti, kotníkový perfúzní tlak > 50 mm Hg, prstový tlak > 30 mm Hg

 • stádium IIIb klidové bolesti, kotníkový perfúzní tlak ≤ 50 mm Hg, prstový tlak ≤ 30 mm Hg

 • stádium IV trofických změn (defekty kůže, nekróza, gangréna)

 • stádium IVa defekt na končetině vznikl ze stádia II

 • stádium IVb defekt na končetině vznikl ze stádia III

Léčba

Léčba pacientů s chronickou ICHDK musí být komplexní a trvalá. Jelikož nejčastější příčinou je ateroskleróza (viz výše), je třeba si uvědomit, že s vysokou pravděpodobností nebudou postiženy pouze arterie dolních končetin. Cílem léčby je proto zachovat co nejlepší funkčnost dolních končetin a snížit celkovou kardiovaskulární mortalitu.

Lze ji rozdělit na konzervativní a invazivní

 • Konzervativní léčba.

 • Odstranění rizikových faktorů (eliminace kouření, eliminace stresu, redukce hmotnosti, úprava stravy, léčba hypertenze, léčba hyperlipoproteinémie, kompenzace diabetes mellitus).

 • Farmakoterapie (antiagregancia − ASA, clopidogrel, vazodilatancia − pentoxifylin, naftidrofuryl, prostaglandiny − alpostadil, antikoagulancia).

 • Fyzikální terapie (1–2 hodiny chůze denně; střídání plantoflexe a dorsoflexe nohy).

 • Dodržování hygienických pravidel (každodenní hygiena nohou; pohodlná, teplá, nepromokavá  obuv; léčba kvasinkových a plísňových infekcí nohou; prevence poranění kůže nohou).

 • Hyperbarická oxygenoterapie.

 • Infúzní vazodilatace.

 • Invazivní léčba.

Započetí s invazivní léčbou je velmi individuální. Není nijak striktně určena hranice, kdy s invazivní léčbou započít a kdy ne. V tomto kontextu většinou hovoříme o tzv. „klaudikacích ovlivňujících životní  styl“. Pakliže klaudikace ovlivňují životní styl pacienta (snižují kvalitu jeho života), lze přistoupit i k metodám endovaskulárním a chirurgickým.

 • Metody endovaskulární (PTA + implantace stentu nebo stentgraftu).

 • Metody chirurgické (endarterektomie, plastika, bypass, bederní sympatektomie).

Odborná konzultace

Využijte možnost odborné konzultace s odborníky na cévní a plastickou chirurgii.

Bez čekání a na čas

Rezervujte si termín, který Vám vyhovuje. Bez zbytečného čekání v ambulanci.

Individuální přístup

Nemějte obavy. Všechny plánované zákroky nejdříve společně zkonzultujeme. 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.