Varixy dolních končetin jako jedna z forem chronické žilní nedostatečnosti patří mezi nejčastěji se vyskytující onemocnění. V dospělé populaci postihuje toto onemocnění kolem 35% obyvatel.

Na dolních končetinách jsou 2 žilní systémy – povrchový a hluboký, a navíc ještě perforátory (spojovací žíly mezi povrchovým a hlubokým žilním systémem). Hluboké žíly leží mezi svaly, které jim poskytují oporu a usnadňují odtok krve směrem k srdci ve spolupráci se systémem chlopní, které za normálních okolností dovolují jen tok krve od periferie směrem k srdci.

Přes hluboký žilní systém jde okolo 90% krve, takže pro funkci žilního systému jako celku má zásadní důležitost . Povrchový žilní systém , uložený v podkoží, odvádí zbylých asi 10% krve. Jeho dvě hlavní povrchní žíly jsou velká a malá safena. Velká safena sbírá krev z nártu a pokračuje po vnitřní straně nohy až do třísla, kde se vlévá do hlubokých žil. Malá safena začíná zhruba za zevním kotníkem , jde po zadní straně lýtka a vlévá se do hlubokých žil v podkolenní jamce. Obě tyto žíly mají ve svém průběhu chlopně, které zabezpečují jednosměrný tok krve. Tyto chlopně jsou rovněž v ústí těchto povrchových žil do hlubokého žilního systému. Perforátory jsou krátké žíly, které kolmo do hloubky spojují hluboké a povrchové žíly. V místě, kde procházejí blánou, která kryje svaly, mají rovněž chlopeň, která dovoluje jen tok krve z povrchu do hloubky. Porucha chlopní jak v ústí hlavních povrchních žil, tak v průběhu těchto žil nebo v perforátorech, vede pak ke zpětnému toku z hlubokých do povrchních žil ( tzv. refluxu ),zvyšuje se tlak krve v žilách povrchového žilního systému a vznikají varixy.

Formy onemocnění a obtíže

  • Mezi lehké formy počítáme retikulární varixy ( síťovitě uspořádané promodrávající žíly, místy jen lehce vystouplé nad úroveň kůže) a venektasie ( metlicovité, keříčkovité nebo pavoučkovité tenké žilky červené nebo modré barvy ).

  • Těžší formou jsou pak varixy v užším smyslu slova – vinuté, prominující  žíly, vyklenující se výrazně nad úroveň kůže.

  • Pokud se přidají pigmentace (tečkovité nebo splývající hnědě rezavé zbarvení kůže) nebo indurace ( celkové ztvrdnutí kůže a podkožní tkáně) – pak již jde o další těžší formu chronické žilní nedostatečnosti. Dochází k dermatitidě ( zánětu kůže ).Posledními stadii onemocnění jsou pak bércový vřed nebo jizva po prodělaném bércovém vředu.

Nejčastější příznaky

  • pocity tíhy , napětí, únavy a tlaku v oblasti varixů nebo v celých nohách, noční křeče, bolestivost ve varixech, v těžších stadiích pak otoky, pigmentace , záněty kůže až rozpad kůže a podkoží – bércový vřed.

Křečové žíly

Jsou jedním z nejčastějších onemocnění současné moderní populace a postihují až 30% lidí. U žen nastupuje onemocnění o dekádu dříve a trápí v nějaké formě již 5 procent žen ve věku 20 let. Vyskytují se jednak jako nevzhledné metličky, tedy teleangiectasie, či retikulární varixy, stejně jako mohutné kmenové varixy.  Jako příčina se nejčastěji udává genetický podklad, kdy v rodinách bývá častá anamnéza operovaných rodičů. Z hlediska patofyziologie dochází ke snížení funkce žilního systému, často na podkladě postižení žilních chlopní a k následnému přetlaku v povrchním žilním systému.

Jako přídatné faktory, které postižení zhoršují,  jsou považovány: práce vestoje a vsedě, zvýšení nitrobřišního tlaku, obezita a kuřáctví. Známá je závislost na progesteronu. Klinicky se mohou projevit jak esteticky, tak funkčně se širokou paletou obtíží od bolestí, svědění a neklidu nohou, přes noční křeče, po otoky a záněty kůže a v neposlední řadě rozvoj bércového vředu. Jako diagnostická metoda je kromě základního klinického zhodnocení považováno ultrazvukové vyšetření. Možnosti terapie jsou od konzervativních léčebných punčoch a léků (venofarmak), přes sklerotizace estetických metliček až po chemické (lepidlo VenaSeal) a termické (Laser EVLA) zákroky, které nahrazují již obsolentní chirurgické metody (Stripping sec.Babcock).

Teleangiectasie

Jsou nejjemnější esteticky obtěžující žilky vyskytující se intradermálně,někdy označované jako pavoučkovité žilky. Jejich velikost je do 1mm, mohou být i ve větších shlucích v barvě červené, purpurové a modré. Vyskytují se převážně na stehnech. Velmi často nacházíme obdobné v obličeji v okolí nosu. Ideálním řešením je mikrosklerotizace, či ošetření laser, nebo IPL.

Retikulární varixy

Jsou širší žíly na dolních končetinach velikosti od 1 do 4 mm, jejich typické zbarvení je modré. Vznikají u exponovaných pracovníků s výraznou zátěží statickým postojem (např. kadeřnice, kuchaři, letušky, prodavači). Mohou být bolestivé. Ideálním terapeutickým řešením je sklerotizace.

Kmenové varixy

Jsou již viditelné mohutné varixy velikosti nad 4mm, způsobné významnou žilní nedostatečností postranních větví, žilních spojek (perforátorů), či hlavních žilních kmenů. Ideálním řešením je některá z termických (např.moderní laser) nebo chemických (např. Lepidlo VenaSeal) metod. V případě odstranění vedlejších větví se uplatňuje chirurgická miniflebektomie nebo sklerotizace. V odůvodněných případech jsou to pak metody CHIVA, či ASVAHL.

Potrombotický syndrom

Jedná se o důsledek proběhlé hluboké žilní trombozy, která může končit i při správné diagnostice a léčbě poškozením hlubokého žilního systému. Výsledkem je městnání žilní krve v dolních končetinách, zvýšení žilního tlaku a tvorba tuhého otoku. Léčba je v tomto případě převážně konzervativní a sestává z kompresivní terapie a prevence opakování trombotické příhody.

Bércový vřed

Je nejtěžší a nejzávažnější formou žilního onemocnění. Skutečný žilní vřed bývá způsoben poškozením žilního systému s následným vysokým nitrožilním tlakem, který působí snížení zpětného vstřebávání tkáňové tekutiny a následnou akumulaci tekutiny, tedy otoku. Tento žilní přetlak způsobuje uzávěr drobných výživových tepének s následnou změnou metabolismu kůže a podkoží, jejímž výsledkem je špatná výživa kůže a podkoží a navíc akumulace nezdravých metabolitů a volných radikálů. 

Výsledkem je poškození výživy kůže, kdy jen minimální poranění může vést k vytvoření mohutné a dlouho se hojící kožní rány. Diagnostika ultrazvukem pomáha odlišit jiné příčiny, například končetinovou ischemii jako příčinu kožního defektu. Léčba spočívá ve speciální kompresivní terapii a bandážování. Důležité je odstranění příčiny žilní nedostatečnosti. Léčba je vedena často ve spolupráci s dermatologem.

Odborná konzultace

Využijte možnost odborné konzultace s odborníky na cévní a plastickou chirurgii.

Bez čekání a na čas

Rezervujte si termín, který Vám vyhovuje. Bez zbytečného čekání v ambulanci.

Individuální přístup

Nemějte obavy. Všechny plánované zákroky nejdříve společně zkonzultujeme. 

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.