Formy onemocnění a obtíže

Při endovenózní terapii RFITT jsou křečové žíly uzavřeny pomocí radiofrekvenční energie, např. žíla saphena magna, resp. parva. Vysokofrekvenční střídavý proud protéká žilní tkání, která je přiložena k bipolární elektrodě, a zahřeje ji na teplotu přesahující 60 °C. Tím je dosaženo smrštění žilní stěny. Následkem je pak uzavření tkáně a požadované přerušení nežádoucího krevního toku rozšířenými úseky žil.

Injekční stříkačkou je do okolí žíly aplikováno zředěné anestetikum, díky němuž je pak tento zákrok bezbolestný a chrání okolní tkáň před přehřátím. Zákrok je prováděn v místním znecitlivění. Poté, co je na kůži vyznačena žíla, která bude ošetřena, je po aplikaci anestetika napíchnuta jehlou ve výši kolenního kloubu resp. kotníku (jako je tomu při odběru krve).

Tento vpich je jediným vstupním místem, takže po zákroku nezůstanou žádné jizvy. Injekční stříkačkou je pak do okolí celého průběhu žíly, která bude ošetřena, aplikováno zředěné anestetikum, díky němuž je pak tento zákrok bezbolestný. Aplikovaný roztok chrání také okolní tkáň před přehřátím. Pomocí kanyly je do žíly zavedena ohebná sonda, na jejímž hrotu se nachází bipolární elektroda. Ta je postupně pod kontrolou ultrazvuku zavedena až do třísla.

Radiofrekvenční sonda, která je spojena se speciálním regulačním přístrojem, je aktivována a pomalu vytahována ze žíly – tento proces trvá řádově minuty. Během extrakce sondy je do žilní stěny vydávána radiofrekvenční energie a tím dochází v prvé fázi ke smrštění stěn. Následně se pak žíla uzavře biologickým „svárem“ a v další fázi se zpevní vazivem. Takto uzavřená žíla může nadále v těle bez jakýchkoliv obav zůstat.

Po zákroku je končetina dána do tlakového obvazu kombinovaného s kompresivní punčochou. Ty se pak dále přes den nosí po dobu 2-4 týdnů. Pokud jsou u pacienta rizikové faktory pro vznik hluboké žilní trombózy a plicní embolie jsou podány léky na snížení krevní srážlivosti jako prevence tohoto rizika (tvorba krevní sraženiny v hlubokém žilním systému, která může být spojena embolií do plic). V souladu se zdravotním stavem pacienta je doba podávání takovýchto léků prodloužena dle aktuálního zdravotního stavu, či korigována dle doporučení hematologa.

Počínaje vyznačením žíly na kůži dolní končetiny až po přiložení obvazu trvá celý zákrok v průměru asi jednu hodinu. Zákrok se zpravidla provede ambulantně. Po provedení zákroku je normálním jevem pociťování lehkého tahu podél smrštěné žíly. Tento pocit lze označit jako obvyklý, a navíc je znamením správné reakce tkáně. Téměř všichni pacienti si mohou nahmatat takto ošetřenou žílu během prvních 2-3 týdnů jako lehce tuhý proužek.

Výhody této metody spočívají v tom, že se jedná o zákrok minimálně invazní a s maximálním kosmetickým efektem. Díky skutečnosti, že na kůži nejsou prováděny žádné velké řezy a žíly jsou po zákroku ponechány v jejich normální poloze, je možné, abyste se vrátil (a) ke své normální činnosti po 1-2 dnech.  Velmi zřídka vzniknou krevní výrony nebo se objevují bolesti.

Možné nežádoucí vedlejší účinky

  • Alergická reakce na použité lokální anestetikum, která se projeví např. pocitem svědění nebo kožní vyrážkou.

  • Silnější reakce končící selháním oběhového krevního systému, jsou velmi ojedinělé.

  • Malé popálení pokožky, které může vzniknout v případě, že se smrštěná žila nachází velmi těsně pod kůží a zahřátí žilní stěny pak může poškodit kůži. Tomuto jevu se předchází tím, že pod ultrazvukovou kontrolou jsou vstřikovány polštářky s anestetikem mezi kůži a žílu, které pak slouží jako izolační vrstva.

  • V ojedinělých případech se nepodaří přesně napíchnout žílu. V těchto případech je nutné provést pod místním znecitlivěním v oblasti středního kolena nepatrný řez (cca. 5-10 mm), aby bylo možné žílu nalézt. Tomu odpovídá i následné vytvoření malé jizvy na tomto místě.

  • V ojedinělých případech není možné posunout dál cévku z důvodu komplikovaného vinutí žíly. V tomto případě se nejprve snažíme posunout cévku dál pomocí druhého vpichu. Pokud ani to nepomůže, pak je nutné v jiném pozdějším termínu přistoupit na jinou běžnější operativní metodu. Tento postup by ale neproběhl bez další konzultace s Vámi.

  • Vznik žilní trombózy. Toto riziko je v zásadě součástí jakékoliv manipulace se žílou. Při kanylové technice se předchází vzniku trombózy zaprvé tím, že se kanyla zavádí a umisťuje pod stálou kontrolou ultrazvuku a zadruhé je prováděna farmakologická prevence. Po provedení zákroku byste se měl(a) pohybovat zcela normálním způsobem, ale neměl(a) byste provozovat během prvních dvou týdnů kulturistiku a běh.

  • Sonda může teoreticky poranit žilní stěnu, což by vedlo k místnímu krvácení. Abychom tomuto předešli, je pozice sonda neustále kontrolována pod ultrazvukem.

  • Poškození senzitivních nervů: stejně jako u běžné stripovací operace existuje i zde, u intravenózní metody RFITT, toto riziko. Z tohoto důvodu se ošetřuje křečová žíla jen asi 10cm pod úroveň kolene. Zbývající žilní větve jsou odstraňovány pomocí jiných metod. Případná senzitivní poškození zmizí většinou během několika týdnů až měsíců.

  • Infekce: protože se zákrok provádí přes jedno místo vpichu, je speciálně riziko vzniku infekce opravdu minimální. Statistické riziko infekce se rovná stejné míře rizika u jakékoliv jiné terapeutické metody.

Konzultace služeb a zákroků
nebo
Rezervovat termín
Konzultace zdarma

Konzultace Vašich potíží je u nás zdarma. Společně nalezneme nejlepší řešení.

Bez čekání

Rezervujte si termín, který chcete. Žádné vysedávání v čekárně nebo ambulanci.

Individuální přístup

Všechny plánované zákroky budeme nejdříve společně konzultovat. Nemusíte mít obavy.