VenaSeal Closure System (VenaSeal System) patří mezi nejmodernější trvalé způsoby léčby varikozních, křečových, žil dolních končetin, které jsou uzavřeny za použití speciálního přilnavého cyano-akrylátového polymeru.

Ošetření systémem VenaSeal je určeno pro pacienty se širokým spektrem obtíží. Od vizuálních obtíží, kmenových a tubulárních varixů, po svědění, křeče a otok končetin, stejně tak jako pro pokročilá stadia s již vyvinutými pigmentacemi, chronickou atrofií a zánětem podkoží, probíhajícím či zhojeným bércovým vředem.

Jak ošetření probíhá?

  • V průběhu ošetření systémem VenaSeal zavede lékař za sterilních podmínek katetr vpichem Vaší kůží přímo do postižené žíly a následně po správném umístění aplikuje malé množství lepidla do intervenované žíly. V průběhu celého výkonu lékař kontroluje pozici katetru ultrazvukem.
  • Ošetřená žíla je po aplikaci lepidla komprimována/zmáčknuta ultrazvukovou sondou. Účinek je okamžitý. Dochází k polymerizaci, tvrdnutí lepidla které vede k trvalému uzavření intervenované žíly.
  • Ošetření končí odstraněním katetru ze žíly a překrytím místa vpichu. Po ošetření pacient odchází bez nutnosti komprese speciální punčochou a zákrok je proveden bez použití celkové, či tumescentní anestezie.

Pro koho je systém určen?

  • Venaseal konstruován širokou skupinu pacientů se symptomy žilního refluxu při známém postižení žilních chlopní. Kdy se systém nemůže použít? Venaseal se nemůže použít při známé přecitlivělosti na kyanoakryláty, u pacientů s akutním zánětlivým onemocněním a u pacientů s akutním zánětem povrchních, či trombózou hlubokých žil.

Jaká jsou rizika?

  • Celková reakce : alergická reakce na podaný materiál v podobě vyrážky, dušnosti, nevolnosti až anafylaktické reakce. Hluboká žilní tromb'za, otok intervenované končetiny, embolizace materiálu s možností plicní embolizace.

  • Místní reakce: Arteriovenózní píštěl, krvácení z místa zavedení, hematom v místě zavedení, lokální pigmentace, infekce místa vpichu, bolestivost, parestesie, zánět žil, povrchní tromboflebitida, vyrážka až žilní vřed v místě vpichu, viditelná jizvička.

Závěrem lze říci že systém VenaSeal poskytuje rychlé, komfortní a trvalé řešení chronické žilní insuficience bez nutnosti místní, či celkové anestesie a bez nutnosti užití kompresivní elastické punčochy.

Konzultace služeb a zákroků
nebo
Rezervovat termín
Konzultace zdarma

Konzultace Vašich potíží je u nás zdarma. Společně nalezneme nejlepší řešení.

Bez čekání

Rezervujte si termín, který chcete. Žádné vysedávání v čekárně nebo ambulanci.

Individuální přístup

Všechny plánované zákroky budeme nejdříve společně konzultovat. Nemusíte mít obavy.