Lepení žil systémem VenaSeal

 • VenaSeal Closure System (VenaSeal System) patří mezi nejmodernější trvalé způsoby léčby varikozních, křečových, žil dolních končetin, které jsou uzavřeny za použití speciálního přilnavého cyano-akrylátového polymeru.
 • Ošetření systémem VenaSeal je určeno pro pacienty se širokým spektrem obtíží. Od vizuálních obtíží, kmenových a tubulárních varixů, po svědění, křeče a otok končetin, stejně tak jako pro pokročilá stadia s již vyvinutými pigmentacemi, chronickou atrofií a zánětem podkoží, probíhajícím či zhojeným bércovým vředem.
 • Závěrem lze říci že systém VenaSeal poskytuje rychlé, komfortní a trvalé řešení chronické žilní insuficience bez nutnosti místní, či celkové anestesie a bez nutnosti užití kompresivní elastické punčochy.
Objednejte se ještě dnes!

Objednejte si svůj termín právě teď z pohodlí domova.

Jak ošetření probíhá?

 • V průběhu ošetření systémem VenaSeal zavede lékař za sterilních podmínek katetr vpichem Vaší kůží přímo do postižené žíly a následně po správném umístění aplikuje malé množství lepidla do intervenované žíly. V průběhu celého výkonu lékař kontroluje pozici katetru ultrazvukem.
 • Ošetřená žíla je po aplikaci lepidla komprimována/zmáčknuta ultrazvukovou sondou. Účinek je okamžitý. Dochází k polymerizaci, tvrdnutí lepidla které vede k trvalému uzavření intervenované žíly.
 • Ošetření končí odstraněním katetru ze žíly a překrytím místa vpichu. Po ošetření pacient odchází bez nutnosti komprese speciální punčochou a zákrok je proveden bez použití celkové, či tumescentní anestezie.

Pro koho je systém určen?

 • Venaseal konstruován širokou skupinu pacientů se symptomy žilního refluxu při známém postižení žilních chlopní. Kdy se systém nemůže použít? Venaseal se nemůže použít při známé přecitlivělosti na kyanoakryláty, u pacientů s akutním zánětlivým onemocněním a u pacientů s akutním zánětem povrchních, či trombózou hlubokých žil.

Jaká jsou rizika?

 • Celková reakce : alergická reakce na podaný materiál v podobě vyrážky, dušnosti, nevolnosti až anafylaktické reakce. Hluboká žilní tromb'za, otok intervenované končetiny, embolizace materiálu s možností plicní embolizace.

 • Místní reakce: Arteriovenózní píštěl, krvácení z místa zavedení, hematom v místě zavedení, lokální pigmentace, infekce místa vpichu, bolestivost, parestesie, zánět žil, povrchní tromboflebitida, vyrážka až žilní vřed v místě vpichu, viditelná jizvička.

Před zákrokem

 • Výkon je bez nutnosti lačnění, pacient přichází najedený a napitý.
 • Není nutné používat kompresivní pomůcky - punčochy.
 • Ihned po zákroku lze řídit motorové vozidlo, pacient nepotřebuje doprovod.

Po zákroku

 • Je možná běžná fyzická a sportovní aktivita s případnou individuální úpravou vzhledem k charakteru provedeného výkonu a celkovému stavu pacienta.
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.